Tấm Cách Âm Superlon Sọt Trứng

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m) và chiều dài là 91.4cm (0.91m). Đóng theo thùng.

Hiệu suất giảm âm tương ứng khoảng 50%

Độ dày 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.