Tấm Cách Âm Superlon Sọt Trứng

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m) và chiều dài là 91.4cm (0.914m). Sản phẩm được đóng theo thùng carton, số lượng tùy thuộc vào độ dày của mỗi loại..

Hiệu suất giảm âm tương ứng khoảng 50%

Độ dày 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696