Cách Nhiệt Superlon Cuộn Phủ Keo

Mô tả

Cuộn cách nhiệt Superlon (Keo)- 1 mặt được phủ 1 lớp keo

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m), và chiều dài 914cm (9.14m).

Độ dày 3mm/ 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 51mm.

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696