Cách Nhiệt FlexiCell NBR Cuộn

Mô tả

+ Cuộn cách nhiệt FlexiCell® NBR (Closed Cell Nitrile Butadiene Rubber) đạt tiêu chuẩn chống cháy Class O & FM Approval.

+ Kích thước cuộn cách nhiệt FlexiCell® NBR chiều ngang là 100cm (1.0m) và chiều dài là từ 400cm (4.0m) tới 3,000cm (30.0m) tùy theo từng độ dày.

+ Cuộn cách nhiệt FlexiCell® NBR có nhiều loại như loại cuộn trơn (Plain roll), cuộn phủ 1 mặt keo (Adhesive roll), cuộn phủ 1 mặt nhôm (Aluminium roll), cuộn phủ 1 mặt keo & 1 mặt nhôm (Adhesive & aluminium roll) tùy theo yêu cầu của công trình.

+ Độ dày cuộn cách nhiệt FlexiCell® NBR từ 6mm/ 9mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 40mm/ 50mm.

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696