CÁCH NHIỆT SUPERLON

Sản phẩm cách nhiệt Superlon hiện đang có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Công ty Superlon Worldwide Malaysia có 4 nhà máy đặt tại Selangor Darul Ehsan, Malaysia và KCN Protrade, Việt Nam. Công ty TNHH TM Ánh Dương Vàng được Superlon Worldwide Malaysia ủy quyền nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam từ năm 2010 cho đến nay.

Xem thêm

CÁCH NHIỆT FLEXICELL

Công ty TNHH TM Ánh Dương Vàng được tập đoàn Hira Industries & Hira Manufacturing LLC Việt Nam ủy quyền phân phối chính thức sản phẩm cách nhiệt thương hiệu FlexiCell tại Việt Nam từ năm 2023.

Xem thêm

các dự án đã thực hiện

Công ty TNHH TM Ánh Dương Vàng được tin tưởng và tự hào cung cấp sản phẩm cách nhiệt cho các dự án tiêu biểu do chủ đầu tư là Hoa Kỳ- Nhật Bản- Hàn Quốc- Việt Nam thực hiện các dự án như sau:

Chứng nhận & Thành tựu

Sản phẩm cách nhiệt thương hiệu Superlon & FlexiCell do Công ty TNHH TM Ánh Dương Vàng nhập khẩu, phân phối đã đạt được những chứng nhận về chất lượng, môi trường cũng như những thành tựu xuất sắc như sau: