Roan/ Băng Dính Superlon

Mô tả

  • Roan (Băng Dính) Superlon- Bản 30mm (3.0 phân)
    (30mm ngang x 9.14m dài x 3mm dày)
  • Roan (Băng Dính) Superlon- Bản 48mm (4.8 phân)
    (48mm ngang x 9.14m dài x 3mm dày)

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696