Cách Nhiệt Superlon Cuộn Trơn

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m), chiều dài từ 400cm đến 5000cm (4.0m đến 50.0m) tùy theo độ dày của mỗi cuộn.

Độ dày 3mm/ 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 51mm.