Cách Nhiệt Superlon Cuộn Trơn

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m), chiều dài từ 400cm đến 5000cm (4.0m đến 50.0m) tùy theo độ dày của mỗi cuộn.

Độ dày 3mm/ 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 51mm.

 

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696