Cách Nhiệt Superlon Cuộn Trơn

Mô tả

Cuộn cách nhiệt Superlon (Trơn)- Không có phủ keo và nhôm

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m), chiều dài 914cm (9.14m).

Độ dày 3mm/ 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 51mm.

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696