Keo Dán Superlon

Mô tả

Keo dán Superlon có 2 loại dung tích như sau:

Hộp 1 lít (15 hộp/ 1 thùng)

Hộp 3.36 lít (6 hộp/ 1 thùng)

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696