Keo Dán Superlon

Mô tả

Hộp 1 lít (15 hộp/ 1 thùng)

Hộp 3.36 lít (6 hộp/ 1 thùng)