Cách Nhiệt Superlon Ống

Mô tả

Chiều dài mỗi ống là 183cm (1.83m).

Đường kính trong của ống từ Fi 6mm đến Fi 165mm.

Độ dày 6mm/ 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 51mm.