Cách Nhiệt Superlon Ống

Mô tả

Ống Superlon có chiều dài 183cm (1.83m) và đường kính ống từ Fi 06mm tới Fi 168 mm (ID06mm tới ID 168mm).

Độ dày ống Superlon gồm có 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 51mm.

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696