Cách Nhiệt Superlon Cuộn Phủ Keo & Nhôm

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m), và chiều dài từ 400cm đến 5000cm (4.0m đến 50.0m) tùy theo độ dày của mỗi cuộn.

Độ dày 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.