Cách nhiệt Superlon Cuộn Phủ Vải Chống Cháy

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 122cm (1.22m), chiều dài 914cm (9.14m).

Độ dày 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.

Vui lòng liên hệ thông tin sau để biết thêm về sản phẩm và giá:

0902 575 696 – 0937 575 696 – 0918 575 696