Cách Nhiệt ArmaFlex Tấm Phủ Keo & Nhôm

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 150cm (1.5m), và chiều dài 100cm (1.0m), cắt thành tấm và đóng thùng.

Độ dày 9mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.