Cách Nhiệt ArmaFlex Cuộn Phủ Keo

Mô tả

Kích thước chiều ngang là 150cm (1.5m), chiều dài từ 300cm đến 1500cm (3.0m đến 15.0m) tùy theo độ dày của mỗi cuộn.

Độ dày 6mm/ 9mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 40mm/ 50mm.