Cách Nhiệt ArmaFlex Ống

Mô tả

Chiều dài mỗi ống là 200cm (2.0m).

Đường kính trong từ Fi 6mm đến Fi 165mm.

Độ dày 6mm/ 9mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 40mm/ 50mm.