Cách nhiệt Supperlon cung cấp cho Emart

EMart-Hypermarket-Go-Vap-HCM-City

EMart- Hệ thống đại siêu thị lớn nhất tại Hàn Quốc, đang xây dựng tại Gò Vấp, và sản phẩm cách nhiệt Superlon được duyệt để sữ dụng cho toàn bộ hệ thống đường ống gas, chiller, ống nước ngưng cho đại siêu thị này