partner
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Superlon Tấm Cách Âm Sọt Trứng

Superlon Tấm Cách Âm Sọt Trứng

Superlon Tấm Cách Âm Sọt Trứng

Sản phẩm tấm cách âm Superlon Malaysia- 1 mặt lồi lõm dạng sọt trứng có kích thước & độ dày (tính từ đỉnh cao nhất ) như sau:
-   1.22m ngang x 0.91m dài x 19mm dày
-   1.22m ngang x 0.91m dài x 25mm dày
-   1.22m ngang x 0.91m dài x 32mm dày

Sản phẩm được đóng trong thùng carton cứng, dễ dàng chuyên chở và bảo quản.
Cách âm Superlon Malaysia được thiết kế sản xuất với cấu trúc ô mở (open cell) với một mặt lồi lõm dạng sọt trứng có tác dụng rõ rệt trong việc tiêu âm, hấp thụ âm thanh.

 
Len dau trang