partner
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Superlon Ống

Superlon Ống

Superlon Ống

Cách nhiệt Superlon dạng ống với chiều dài mỗi ống là 1.83m, đường kính trong của ống từ Fi 6mm đến Fi 165mm cho các độ dày 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm.
 
Len dau trang