partner
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Superlon Cuộn 1 Mặt Keo

Superlon Cuộn 1 Mặt Keo

Superlon Cuộn 1 Mặt Keo

Cách nhiệt Superlon dạng cuộn được phủ 1 mặt Keo. Khi sử dụng, chỉ cần làm sạch bề mặt cần dán cách nhiệt, sau đó lột lớp keo bên ngoài và dán trực tiếp vào bề mặt cần dán. Việc thi công sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và đảm bảo được hiệu quả, thẩm mỹ cao.

Sản phẩm có kích thước và các độ dày như sau:
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 3mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 6mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 10mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 13mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 16mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 19mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 25mm dày
-  Cuộn Superlon Phủ 1 Mặt Keo 1.22m ngang x 9.14m dài x 32mm dày
Len dau trang